NAF Reiseplanlegger

Osen bygdatun

Sted

Osen bygdatun, Vingsandgården, er et komplett gårdstun fra 1800-tallet.

Tunet inneholder hovedbygning, bur, driftsbygning, en gammel skole, to brygger og tre naust. Hovedbygningne ble oppført i 1897. De andre bygningene er eldre, bortsett fra de to naustene som ble oppført på 1980-tallet. Kommunen kjøpte gården av Ludvig Vingsand i 1972, året etter at driften var nedlagt.

 

 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 64.3458473, 10.4645618