NAF Reiseplanlegger

Osen

Sted
Per Roger Lauritzen

Ved Osen ligger landets eldste laksetrapp, fra 1871.

Osen er som navnet tilsier stedet der lakseelva Gaula renner ut i fjorden, nærmere bestemt Dalsfjorden. Her ligger Osfossen, som uten laksetrappen ville hindret laksen allerede før den får gått oppover elva. Det går sti langs trappen som har 17 kulper, helt nede under fossen. I Osen ligger Osen Gard, en gammel kongsgård hvor Atle Jarl bodde, med mange funn fra vikingtiden. FV610 følger Gaula oppover til Sande, ca. 10 km.

Kontaktinformasjon

Adresse 6977 Bygstad
Geokoordinat (WGS 84) 61.3678571, 5.68015089999994