NAF Reiseplanlegger

Ortnevik

Sted

Ortnevik er nordre hovedinnfallsport til Stølsheimen.

Til Ortnevik kommer du med ferge fra Nordeide på nordsiden av Sognefjorden (25 min., 8–9 g/d.), eller langs sørsiden av fjorden fra Oppedal i Gulen (FV8/FV92). Det går også vei langs ytterkanten av Stølsheimen fra Matre til Bjordal. Ortnevik kyrkje er en rødmalt langkirke i tre fra 1925.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.1148574, 6.13256150000007