NAF Reiseplanlegger

Ørland kirke

Sted

Ørland kirke er en middelalderkirke i mur som ble oppført i år 1100.

Kirken har langplan og 330 sitteplasser. Arkitekt er Carl Ruber. Ørland kirke er gjenreist to ganger etter lynnedslag i 1766 og 1884. Altertavlen fra 1921, med Kristi begråtelse som motiv, er malt av Gabriel Kielland. Også glassmaleriet i korets runde østvindu er tegnet av Gabriel Kielland, som er kjent for sitt arbeid med glassmaleriene i Nidarosdomen. Det er reist et monument over 191 russiske og 65 jugoslaviske krigsfanger som mistet livet i Ørland under 2. verdenskrig og som ble gravlagt på kirkegården. Fangene ble benyttet til tyngre byggearbeider, bl. a. bygging av flyplass, kanonstillinger, veier m.m.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 63.691426, 9.65035209999996