NAF Reiseplanlegger

Orkdal kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Ved Orkdal kirke står en bauta over lokale bønders møter med Olav den hellige.

Orkdal kirke på Fannrem er en langkirke i mur fra 1893, tegnet av C.J. Bergstrøm. Under rivingen av gamlekirken ble det funnet en bauta i muren, som ble satt opp på vangen foran den nye kirken. Bauten minner om Harald Hårfagres og Olav den helliges møter med Orkdals-bøndene. På Grøtte, gården ved kirken, ble Olav møtt av en bondehær. Han bød dem lov og fred, og de valgte å gi seg under kongen. Hovedbygningen på gården Gjesvål sørøst for kirken er i senbarokk fra 1770-årene, og gården er regnet som et av de beste gårdsanleggene i Trøndelag. Storgården har 300 mål innmark og 900 mål skog.

Kontaktinformasjon

Adresse 7320 Orkdal
Geokoordinat (WGS 84) 63.2645352, 9.81375409999998