NAF Reiseplanlegger

Orkanger

Sted

Orkanger er både kommune-, handels- og industrisenter.

Tettstedet der den kjente lakseelva Orkla renner ut i fjorden, har også et stort havneområde som er en del av Trondheimsfjorden Havn. Orkdal kommune er en vekstkommune, der tradisjonelt landbruk og skogbruk fortsatt er viktig, til tross for betydelig industrivirksomhet innenfor en lang rekke felt. Tettbebyggelsen er sammenhengende fra Orkanger og inn til Fannrem, og like vest for kommunesenteret ligger Gjølme – med blant annet en silisiumkarbidfabrikk. Gjølme gård er en kongsgård kjent fra Snorre. Fra Gjølme går FV714 mot Hitra og Frøya.

Kontaktinformasjon

Adresse 7300 Orkanger
Geokoordinat (WGS 84) 63.311851, 9.86337359999993