NAF Reiseplanlegger

Oppsjømyrene

Sted
Per Roger Lauritzen

Kalkrike bergarter gjør Oppsjømyrene spesielt frodige.

Naturreservatet har såkalte rikmyrer, dannet i et område med kalkrike bergarter eller løsavleiringer. Myrene er omgitt av rike sumpskoger, edelløvskog og artsrik granskog. Det går sti fra Vardåsen.

Kontaktinformasjon

Adresse 1385 Asker
Geokoordinat (WGS 84) 59.8161498, 10.4039199