NAF Reiseplanlegger

Oppheim gamle prestegård

Sted

Oppheim gamle prestegård har 300 år gamle rekkehus.

Bygdetunet ovenfor Oppheim kyrkje har ikke huset prest siden før reformasjonen, men det meste av bygningene er godt bevart. Byggeskikken og boformen har tråder tilbake til middelalderen: Beboelseshusene i en lang rekke, med uthus på framsiden. Tunet er alltid åpent, men husene har ikke fast åpningstid.

Oppheim kyrkje ligger nærmere E16. Dette er langkirke i tre fra 1871, tegnet av O. Vangberg, med altertavle av Nils Bergslien fra 1906. Kirken er bygd samme år som kirken på Vinje litt lengre vest, med samme arkitekt. Mellom Oppheim kyrkje og Vinje er den gamle kongeveien gjort brukbar for turgåing.

Kontaktinformasjon

Adresse 5713 Vossestrand
Geokoordinat (WGS 84) 60.7927281, 6.57520180000006