NAF Reiseplanlegger

Oppdalsmuseet

Sted

Et bygdemuseum med mer enn 30 gamle hus er kjernen i Oppdalsmuseet.

Det store museumsområdet på Fjellkåsa i Oppdal er innholdsrikt. Med et stort antall tømmerhus fremstår området som et unikt miljø fra slutten av 1500-tallet og fram mot midten av 1900-tallet – med et vidt spenn fra staselige stuebygninger via fjøs og kvernhus til stabbur og fiskerbu. Også en telefonsentral og et skiverksted er ivaretatt. I tillegg finnes en stor samling gjenstander og redskaper som hørte naturlig med i det daglige virke i det gamle bondesamfunnet, med temaer som ski, jakt og fiske, tekstiler, skole og sykehjem. Museumsområdet er alltid åpent, men tilgang til husene skjer kun med guide. Gjennom året er det mye aktivitet i museet.

Kontaktinformasjon

Adresse Museumsvegen 18, 7340 Oppdal
Geokoordinat (WGS 84) 62.5987672, 9.70306189999997