NAF Reiseplanlegger

Olden

Sted

Turiststedet Olden er også et konfeksjonsindustristed.

Olden har flere konfeksjonsfabrikker, dels med utsalg av lokal konfeksjon. Olden gamle kyrkje fra 1746 blåste ned i 1756 og ble gjenreist på samme sted 1759. Dette er en korskirke i tre med fin altertavle fra 1772, Christian IIs bibel og andre klenodier. Kirken var den gang privateid, og Peder Pedersen Tonning fikk sine initialer, PPT, skrevet midt på altertavlen. Olden nye kyrkje er fra 1934. I Olden står også Singerheimen, bygd av William Henry Singer, amerikansk millionærarving som slo seg ned her i 1913. Singer var donator til blant annet sykehuset i Nordfjordeid. Det er mulig å få omvisning i det store huset. Olden har også egen cruisekai, Nordfjord Serviceterminal, som ikke minst har vært i bruk for gjester som vil inn Oldedalen (FV724) til Briksdalsbreen – Vestlandets mest besøkte brearm, som nå er i ferd med å forsvinne.

Kontaktinformasjon

Adresse 6788 Olden
Geokoordinat (WGS 84) 61.8347189, 6.80539390000001