NAF Reiseplanlegger

Odda

Sted
Per Roger Lauritzen

Kommunesenteret Odda har gått fra reiseliv til industri og tilbake igjen.

Odda er kommunesenter i kommunen av samme navn. Stedet ligger vakkert til, innerst i Sørfjorden og med Folgefonna og Hardangervidda på hver sin side. Det fikk turistene tidlig øynene opp for, og fram til ca. 1900 var reiselivsnæringen minst like viktig som jordbruket i Odda. I begynnelsen av forrige århundre ble tettstedet under de bratte fjellene et industristed, bygd opp på vannkraftproduksjon og kraftkrevende industri. En periode hadde Odda tre store industriarbeidplasser: Odda Smelteverk inne i byen, Norzink på Eitrheimsneset og Tinfos Titan & Iron i Tyssedal. I 2003 ble smelteverket nedlagt. Et hjørne i Odda-samfunnet falt ut, men fortsatt sysselsetter de store industribedriftene så mange som 1000. Odda er i dag et moderne industrisamfunn med høyteknologi-, plast- og mekanisk industri. I tillegg er reiselivsindustrien på frammarsj igjen. Blant de viktigste attraksjonene i sentrum er fem ulike arbeiderboliger i Folgefonngata som viser boforholdene fra 1910 til 1990. Her vises også et multimedieprogram. Odda kirke er en langkirke i tre fra ca. 1870. Vil du på fjorden, kan du løse billett med veteranbåten «Tysso» som går mellom Odda og Tyssedal.

Odda kommune er fylkets neste største og fyller det sørøstlige hjørnet av Hordaland. Den går langt innover Hardangervidda, ved siden av å ha en flik av Folgefonna, Norges tredje største isbre. Odda er et regionalt sentrum i Indre Hardanger, med bystatus fra 1996, kommunikasjonsmessig plassert ved det viktige vinteråpne øst/vest-sambandet over Haukelifjell og Folgefonntunnelen.

Kontaktinformasjon

Adresse 5750 Odda
Geokoordinat (WGS 84) 60.0690341, 6.54578689999994