NAF Reiseplanlegger

Odalstunet

Sted

Bygdemuseet Odalstunet består av et storgårdstun og husmannsplass.

Odalstunet er museet for Nord- og Sør-Odal, med hovedtunet ved FV284 like nord for Skarnes. Her er det samlet eldre hus fra ulike kanter av bygdene, de eldste fra midten av 1700-tallet. Naturlig nok er jordbruket hovedtema, også gjennom utstyr og redskap som er gitt til museet. Også et gammelt kornmagasin er flyttet til Odalstunet, der det i juni hvert år arrangeres «Liv i stuene». Om sommeren er det omvisning i noen timer hver søndag.

Odalstunet har også ansvaret for skolemuseet Sagstua gamle skole i Sand i Nord-Odal, der forfatteren Sigurd Hoel vokste opp.

Kontaktinformasjon

Adresse Tunvegen 30, 2100 Skarnes
Geokoordinat (WGS 84) 60.2666249, 11.680058