NAF Reiseplanlegger

Nystu gård Unset

Sted

På Nystu Unset ligger Tonkallhaugen med barfrøstua fra 1700-tallet.

Nystu Unset er et gårdstun i Rendalen. Den fredede barfrøstue som er bygget omkring 1770, lå i tunet fram til 1934. Tunet var trangt og huset ble flyttet fra tunet og opp til Tomtekallhaugen. Huset lå da innen synsvidde fra tunet helt til beitemarken grodde igjen. Undsetgårdene lå i et klyngetun fram til en brann i 1724, og ved utflytting ble tunet på Nystu plassert lenger vest.

Barfred eller bergfritt betyr å berge freden. Barfrøstue eller barfrø var en bygning som er særegen for Østerdalen. På en ordinær én-etasjes østerdalsstue var det tilføyet et bislag i to etasjer. Underdelen var oftest utført i reisverk, men overdelen var alltid laftet, med gavler i motsatt retning av hovedbygningens. Dermed ble det dannet et frittstående, tårnlignende rom, som bruktes til oppbevaring. Det er dette bislaget som kalles barfrø.

Garden har vært i familien siden middelalderen. De siste 100 årene har garden tatt i mot gjester hvert år. Her kan man ta turer i landskapet som omgir garden, setra og Unsetåa. Høydepunktene er nok den 300 år gamle setra i Spekedalen, og den freda barfrøstua på Tomtekallhaugen, like ved gården. Stua har en vakker innredning fra ca 1770 og malte dekorasjoner fra 1806.

Kontaktinformasjon

Adresse Undsetveien 578, 2485 Rendalen
Geokoordinat (WGS 84) 61.9731796, 11.1074255