NAF Reiseplanlegger

Notodden

Sted

Bluesbyen Notodden har dype røtter som industriby – og var Norsk Hydros vugge.

Industribyen har sitt utgangspunkt i Tinnelvas fløting og vannkraft, der elva renner ut i Heddalsvannet. Her vokste det fram sagbruk og treforedling som ga grunnlaget for den første byveksten. Sam Eyde og Kristian Birkeland stiftet Notodden Salpeterfabrikk i 1905 – i praksis Norsk Hydros spede start. Notodden fikk bystatus i 1913.

Dagens Notodden er handels- og servicesentrum for Øst-Telemark. Industrien er variert, og mye av den er samlet i Hydroparken ved Heddalsvannet, der Norsk Hydro flyttet ut i 2001. En annen hjørnesteinsbedrift, Tinfos Jernverk, ble nedlagt i 1987. I dag er Tinfos Kulturområde fredet av Riksantikvaren. Kanalbyen og Grønnebyen har også godt bevart bebyggelse fra industriens storhetstid. Notodden har også et aktivt studentmiljø, med blant annet en avdeling av Høgskolen i Telemark. Statusen som bluesby har Notodden først og fremst gjennom sin årlige bluesfestival, som har hatt en rekke internasjonale toppnavn på plakaten opp gjennom årene. I Notodden Bibliotek er Europas Blues Senter etablert – dokumentasjonssenter for blues.

Notodden kommunen går inn i Blefjell i nordøst og Lifjell i sørvest. Brede og flate Heddal øst for byen er blant Telemarks beste jordbruksområder, mens Gransherad nordvest i kommunen er et viktig skogbruksområde. Sørlandsbanen går gjennom kommunen, med forbindelse fra Notodden via Hjuksebø til Skien og Vestfoldbanen. Notodden Flyplass, Tuven, har motorflyklubb, flyverksted og rutetrafikk til Bergen og Stavanger.

Kontaktinformasjon

Adresse 3674 Notodden
Geokoordinat (WGS 84) 59.5596054, 9.26566939999998