NAF Reiseplanlegger

Norsk Fjellmuseum

Sted
Per Roger Lauritzen

Norsk Fjellmuseum, er både et natur- og kulturhistorisk museum og nasjonalparksenter for tre nasjonalparker.

Norsk Fjellmuseum er nasjonalparksenter for Jotunheimen-, Reinheimen og Breheimen nasjonalpark, viser bruken av fjellet i alt dets mangfold, informerer om nasjonalparkene i Norge og miljøvennlig friluftsliv. Kunstnerisk kombinasjon av gjenstander, bilder, lys- og lydkulisser gir spennende opplevelser av menneskets forhold til fjellet. Utstillingen inneholder også modell av mammut, “fjellets elefant”, i naturlig størrelse. Modell av Norges eldste sko, 3400 år gammel, funnet i Jotunheimen er også meget interessant. I utstillingen «Ut av isen» kan en se de unike arkeologiske funnene som har smeltet frem fra isen i høyfjellet de siste årene. Norsk Fjellmuseum har også utstillinger knyttet til “Mímisbrunnr Klimapark 2469”, som er et spennende opplevelsessenter på Juvvassplatået hvor du opplever natur, kultur og klimaendringer i et langtidsperspektiv. Der kan du bli med 70 meter inn under isen og 6000 år tilbake i tid og lære om vår klimahistorie og flere tusen års historie om jakt og fangst. Mímisbrunnr var i norrøn mytologi kilden til kunnskap og visdom. Se www.mimisbrunnr.no og www.fjell.museum.no

Museet viser deg veien inn i den norske fjellheimen, og viser deg også hvordan samspillet mellom menneske og natur har utviklet seg. Det er merket natursti langs en «vassveg» fra Norsk Fjellmuseum og til den majestetiske Lomseggen.

Kontaktinformasjon

Adresse 2686 Lom
Geokoordinat (WGS 84) 61.838036, 8.56600900000001