NAF Reiseplanlegger

Norsk Bergverksmuseum

Sted
Per Roger Lauritzen

Norsk Bergverksmuseum er blant landets mest innholdsrike.

Det store museet sentralt i Kongsberg består blant annet av Sølvverkets Samlinger, Norsk Bergindustri, Den Kongelige Mynts Museum og en industrihistorisk utstilling med utgangspunkt i Kongsberg Våpenfabrikk. Sølvverkets Samlinger har blant annet sølvstuffer på opptil 50 kg som har gitt verdensry, i tillegg til å vise gruvearbeidets utvikling gjennom de 335 årene som Kongsberg Sølvverk var i drift. Norsk Bergindustri gir en oversikt over landets bergverksdrift, men er best kjent for sin store og flotte utstilling av norske mineraler, edelstener og malmer – inkludert flere spektakulære krystaller. Den Kongelige Mynts Museum viser tidligere tiders myntproduksjon. Samlingen omfatter de fleste mynter fra Christian IVs sølvdaler til dagens nikkelmynter, samt medaljer fra Den store nordiske krig til Nobels fredspris. Den kongelige mynt ble etablert i 1686 og er landets eldste bedrift i fortsatt virksomhet. Den industrihistoriske utstillingen viser Kongsbergs industrihistorie fra 1814 til vår tid, med vekt på hjørnesteinsbedriften Kongsberg Våpenfabrikk – fra en tradisjonell mekanisk bedrift, via rollen som lokomotiv i moderniseringen av norsk industri på 1960-tallet, til et av landets fremste høyteknologi- og elektronikkonsern med internasjonalt renommé.

Også Skimuseet, Bergseminaret og Kongsberg kirke er en del av «paraplyen» Norsk Bergverksmuseum. Førstnevnte er samlokalisert med bergverksmuseet.

Kontaktinformasjon

Adresse Hyttegata 3, 3616 Kongsberg
Geokoordinat (WGS 84) 59.6658172, 9.64957319999996