NAF Reiseplanlegger

Nordvik

Sted
Per Roger Lauritzen

Nordvik er Nord-Norges eldste bevarte handelssted med historie tilbake til 1600-tallet.

Handelsstedet hadde gjestgiverbevilling og drev med jektefart til Bergen. Her var gårdsbruk, storbåtnaust og brygger. Omgangsskole og konfirmasjonsundervisning foregikk her. Stedet avga etter hvert grunn til kirkebygg og gravplass. Nordvik kirke sto ferdig i 1871. Da Nordvika hadde sin storhetstid i 1880-årene, sto det i alt 16 bygninger her. Hovedbygningen (fra tidlig 1700-tall) er 35 meter lang og bygd i flere etapper. Den er nå restaurert og benyttes til ulike kulturaktiviteter. Handelsstedet ligger midt på Dønna, ca 1,5 km nord for kommunesentret Solfjellsjøen. Nordvik er en del av Helgelands Museum. Det er sommeråpent med omvisning. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 66.1235316, 12.5115768000001