NAF Reiseplanlegger

Nordsandfjordhula

Sted

I Nordsandfjordhula gjemte 133 mennesker seg under tvangsevakueringen i 1944.

I 1944 bodde det ca. 1650 mennesker på Sørøya. Av disse ble ca 1100 tvangsevakuert da tyskerne brukte den brente jords taktikk under tilbaketoget høsten 1944. De drøyt 500 siste gjemte seg bort, i fjellhuler og andre steder i den bratte og ”ugjestmilde” naturen. De fikk etter hvert selskap av folk fra Sørøysund, Hammerfest og Altafjorden, og i alt lå ca. 1100 mennesker i skjul her vinteren 1944-45. Til slutt ble de bragt i sikkerhet, dels til Båtsfjord og dels til Skottland. Hulene er tilgjengelige i dag, men naturlig nok ikke lett tilgjengelige. Et eksempel er Nordsandfjordhula, der 133 mennesker gjemte seg – til de ble angitt. Det er merket sti til Nordsandfjordhula.

Nordsandfjord ble fredet som naturreservat i 1991. Formålet med fredningen er å bevare de helt spesielle sanddynene og vegetasjonen i fjorden.

Kontaktinformasjon

Adresse Nordsandfjord
Geokoordinat (WGS 84) 70.6141578, 22.2294194