NAF Reiseplanlegger

Nordreisa kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Nordreisa kirke er bygget i tre og ble oppført i 1856.

Kirken
har langplan og 350 sitteplasser. Arkitekt: Chr. H. Grosch. Under den siste
krigsvinteren (1944-45) ble kirken brukt som bolig for tyske soldater, og
servicebygget ved siden av ble brukt som hestestall

Kontaktinformasjon

Adresse Storslett, 9151 Nordreisa
Geokoordinat (WGS 84) 69.7692862, 21.0308939