NAF Reiseplanlegger

Nordnorsk fartøyvernsenter

Sted
Per Roger Lauritzen

Nordnorsk fartøyvernsenter er en av tre nasjonale fartøyvernsentre og tar vare på den maritime kulturarven gjennom bevaring av nordlandsbåter, fiske- og fangstutstyr.

Nordnorsk fartøyvernsenter har som formål å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy fra området.  Fartøyvernsentrene ble opprettet for å hindre at den maritime håndverkskompetansen ble borte. Det er omvisning etter avtale.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 68.681545, 17.4614795