NAF Reiseplanlegger

Nordfjordeid

Sted

Nordfjordeid er regionsenter i Nordfjord og kommunesenter i Eid.

Nordfjordeid er administrasjons- og skolesentrum også utenfor Eid kommune, med blant annet fylkessykehus og Nordfjord tingrett. Nordfjordeid ble brukt til våpenøvelser allerede i 1628, den norske hærens fødselsår, og i 1863 stiftet offiserer landets første bygdeidrettslag her, Eid IL. Den gamle ekserserplassen Malakoff – i dagligtale Plassen – er Eid kommunes viktigste kulturminne. Andre kulturminner er Myroldhaug, en fredet kapteinsgård med hovedbygning i laftet tømmer fra 1790-årene, og Eidsgata og Tverrgata, et verneverdig bygningsmiljø. Nordfjordeid kalles fjordhestens Mekka, og hver vår arrangeres Statens hingsteutstilling her. Norsk Fjordhestsenter har plass til 50 hester og er åpent hele året.

Eid er den sentrale kommunen på nordsiden av Nordfjord. Den strekker seg om en smal tarm, med Møre og Romsdal i nord og det meste av Hornindalsvatnet i øst. Mye av befolkningen er konsentrert i Nordfjordeid og østover dalen til Mogrenda. En del næringsmiddelindustri er etablert i Nordfjordeid, mens Naustdal har både skipsbygging og møbelfabrikk. Et omfattende jordbruk domineres av husdyrhold, i tillegg en del hagebruk. Nordfjordeid har marina og gjestehavn, og Fjordane folkehøgskule ligger her. I et rikt kulturliv er Opera Nordfjord viktig.

Kontaktinformasjon

Adresse 6770 Nordfjordeid
Geokoordinat (WGS 84) 61.9065138, 5.99138459999995