NAF Reiseplanlegger

Nesland

Sted

Nesland er et gammelt handelssted.

Det er mange merker i fjellet etter båter som er sjøsatt og landtatt på Nesland. Stedet består av Auster og Vester Nesland og er et nedlagt bondefiskevær med godt bevarte arbeidshus, gårdskvern, eldhus, naust, lakserøkeri m.m.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 68.0005037, 13.21101