NAF Reiseplanlegger

Nesbyen

Sted

Langt over halvparten av de ca. 3500 innbyggerne i Nes bor i kommunesenteret Nesbyen.

Nesbyen er også forretningssentrum for nedre Hallingdal og dalens viktigste industristed. Landbruket i kommunen er basert på små bruk – det minste snittet i Buskerud. I fjellet er det mange private hytter, ikke minst i og ved den åpne og rolige Rukkedalen.

Nesbyen satte norsk varmerekord 20.6.1970 med 35,6 grader. Tubfrim holder til her. I «nye» Nesbyen og Gamle nes står i alt 14 humoristiske skulpturer laget av jernskrap – kalt Ottofigurene, etter opphavsmannen Otto Skaret. Ved Sjong nord for Nesbyen ligger Nes kraftstasjon, som er den nederste i Uste-Nes-utbyggingen. Kraftstasjonen er sprengt inn i fjellet og utnytter i hovedsak et fall på 285 meter i en 31,5 km lang tunnel fra Strandefjorden i Ål. Tunnelen har et tverrsnitt på 65 m2 og er blant verdens største i sitt slag.

I Nesbyen tar FV214 av fra RV7, opp gjennom Rukkedalen via Tunhovd til Rødberg i Numedal. Motsatt vei går Vassfarveien, som er en bomvei over til Hedalen.

Kontaktinformasjon

Adresse 3540 Nesbyen
Geokoordinat (WGS 84) 60.5708617, 9.11419950000004