NAF Reiseplanlegger

Nes kirkeruiner

Sted
Per Roger Lauritzen

Nes Kirkeruiner er rester etter en steinkirke fra ca. 1100 med dramatisk historie.

Kirkeruinene ligger på Nestangen der Vorma og Glomma møtes. De siste årene har det pågått et omfattende restaureringsarbeid, og ruinene er i dag et populært sted for bryllup, gudstjeneste, konserter og andre kulturaktiviteter. Det opprinnelige kirkebygget var fra 1100-tallet og ble senere påbygd flere ganger. Under krigen mot Sverige i 1567 ble kirken satt i brann. Den ble gjenreist, og i 1697 ble den utvidet til en korskirke. Denne kirken brant så ned i 1854 etter et lynnedslag, men på grunn av rasfare ble den ikke gjenoppbygd. En del av inventaret ble reddet og finnes nå i nye Nes kirke fra 1860.

Kontaktinformasjon

Adresse 2160 Vormsund
Geokoordinat (WGS 84) 60.1492148, 11.4578375999999