NAF Reiseplanlegger

Nes kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Nes kirke har en del av inventar og utstyr fra gamlekirken – i dag kjent som Nes kirkeruiner.

Dagens Nes kirke er en langkirke i mur fra 1860, plassert et par kilometer nord for den gamle, som brant i 1854. Fra de tidligere kirkene på Nes finnes i dag blant annet en altertavle fra 1670, en døpefont i kleberstein fra tidlig 1100-tall, prekestolen, deler av korskillet og et epitafium fra 1697 over prost Jens Colstrup og hans familie. Nes kirke har 450 sitteplasser og ligger like ved E16.

Kontaktinformasjon

Adresse 2160 Vormsund
Geokoordinat (WGS 84) 60.1610993, 11.4520209