NAF Reiseplanlegger

Nes Fort

Sted

Nes fort er et kystfort som ble bygget av tyskerne i 1940.  

Fortet voktet innseilingen til Ofoten og Narvik samt Tjeldsundet. Under andre verdenskrig anla den tyske statsmakten fangeleir for krigsfanger ved fortet. Etter krigen overtok Norge fortet og det var i drift frem til 2002, da det ble nedlagt i om et ledd i avviklingen av Kystartilleriet. Fortet er overtatt av private, med satsing på nærings- og turistrettet aktivitet. 

Kontaktinformasjon

Adresse Nes, 8410 Lødingen
Geokoordinat (WGS 84) 68.3907662, 15.8996930000001