NAF Reiseplanlegger

Nedre Toke

Sted
Per Roger Lauritzen

Innsjøen Nedre Toke i Drangedal gir flotte muligheter for fiske, bading og padling.

Nedre Toke, er regulert i ett med Øvre Toke og Oseidvatn. I alt danner de et magasin på 150 mill. km3. Rørholtfjorden en arm av Nedre Toke, med et bunnlag av gammelt havvann. Det skal bare være seks slike forekomster i verden, og Rørholtfjorden står i en særstilling. Fjorden er prototypen på sjø med fanget sjøvann, dvs. ca. 6000 år gammelt saltvann innfanget under hevingen av landet etter siste istid.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.9817308, 9.23293039999999