NAF Reiseplanlegger

Nåverdalen

Sted
Per Roger Lauritzen

Nåverdalen ved RV3 har både krigs- og gruvehistorie – og gammel kongevei.

I Nåverdalen falt to norske soldater i kamper mot tyskere 26–28. april 1940, og det er satt opp minnesmerke over dem. I 1653 ble det etablert en smeltehytte under Kvikne Kobberverk her, og sjaktovnen fra siste driftsperiode 1867–70 er restaurert og fredet sammen med hyttetomta. Smelthytta nyttet malmen fra Nyberggruva, like vest for Nåverdalen, og fra Østre Vangs gruve. Det er gjort lovende funn av kobbernikkel innover mot Storinnsjøen. Fra Nåverdalen går den gamle kongeveien nordover mot Soknedalen. Det sies at Christian IV reiste denne veien. Ved Orkla-utbyggingen ble kongeveien dekket med plast, og den framstår i opprinnelig form. 

Kontaktinformasjon

Adresse 7398 Rennebu
Geokoordinat (WGS 84) 62.699848, 10.1348410000001