NAF Reiseplanlegger

Narvik

Sted

Narviks omfattende utskiping av malm fra Kiruna har skapt krigshistorie.

Jernbaneområdet med utskipningsanlegget deler Narvik sentrum i to: Frydenlund i vest, Oscarsborg i øst. Utskipningen av malm fra Loussavaara-Kiirunavaara AB, i dagligtale Bolaget eller LKAB, har riktignok ikke samme betydning for Narviks næringsliv og økonomi som tidligere. Men LKAB er fortsatt en betydelig arbeidsgiver, og i tonnasje er Narvik havn landets nest mest trafikkerte, etter Oslo. Havnen og Ofotbanen søkes utnyttet som transitthavn for Nordkalotten og knutepunkt for jernbanetrafikk mellom Nord- og Sør-Norge.

Under 2. verdenskrig var N. åsted for dramatiske krigshandlinger med stor rekkevidde. 9. april 1940 ble Narvik angrepet av et tysk ekspedisjonskorps under general Dietl. Panserskipene «Norge» og «Eidsvold» ble senket og Narvik besatt. 10. april og 13. april gikk britiske flåtestyrker til angrep og senket de tyske skipene, og 28. mai ble byen gjenerobret av franske, polske og norske styrker. Tyskerne ble drevet tilbake til traktene ved Bjørnfjell. Under kampene ble NSBs anlegg, LKABs eiendommer og 900 bolighus ødelagt og 46 skip ødelagt/senket. De allierte styrkene trakk seg ut av området igjen to uker senere, men hensikten var oppnådd: Svenske malmleveranser til tysk krigsindustri ble stoppet. Kampene vakte internasjonal oppsikt fordi det var første gang under 2. verdenskrig at allierte styrker slo den tyske krigsmaskinen. Det største slaget i norsk historie er kanskje også det med størst internasjonal betydning. Polen deltok med ca. 4500 soldater. England hadde nesten 25 000 soldater og mistet et par tusen av dem – spesielt under sjøslagene og senkingen av britiske skip og fly. Også ca. 3000 franskmenn deltok. Tyskerne hadde ca. 6000 soldater i kamp. Ca. 8000 nordmenn var med i kampene, i tillegg til et ukjent antall soldater fra sjøstridskreftene.

Narvik er en relativt ung by. Fram til 1883 bestod stedet av noen få gårdsbruk og en god, naturlig havn som var isfri hele året. Utviklingen til by startet da et britisk-svensk selskap fikk konsesjon for å bygge jernbane mellom Narvik og Kiruna i Sverige. I 1887 fikk stedet navnet Victoriahavn etter at kronprinsparet Gustaf og Victoria hadde vært på besøk, men skiftet tilbake til gårdsnavnet Narvik i 1899. Narvik ble kjøpstad i 1902, samme år Ofotbanen ble åpnet. Dagens Narvik er regionsenter i Ofoten og et viktig utdanningssted, med blant annet ingeniørhøyskole, sykepleierhøyskole og sivilingeniørutdannelse, samt et forskningssenter med betongteknologi og kaldt klima-ekspertise.

Kontaktinformasjon

Adresse 8514 Narvik
Geokoordinat (WGS 84) 68.4386526, 17.4288358