NAF Reiseplanlegger

Nærsnes kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Nærsnes kirke er en laftet langkirke med 150 sitteplasser. Bygget er opprinnelig bedehus fra 1883 og ble viet som kapell i 1900.

Kirken har 150 sitteplasser. Bygget var opprinnelig bedehus og ble innviet i 1893. I 1924-25 skjedde omfattende ombygging etter planer av Alfred Christian Dahl. Bygget fikk vesttårn med trappehus på begge sider, og i øst ble det føyd på et lite alterutbygg. Innredningen ble ved samme anledning endret mot «kirkestil». Dagens glassmalerier H. Borg i 1968, mens de opprinnelige glassmaleriene fra 1924-25 er overført til sakristiene. Prekestolen er fra 1900. I Nærsnes er det gudstjeneste tredje søndag i hver måned. Ellers er gudstjenestene i Slemmestad kirke. Det er ikke kirkegård på stedet.

Kontaktinformasjon

Adresse Sundbyveien 5, 3487 Nærsnes
Geokoordinat (WGS 84) 59.760754, 10.4975480000001