NAF Reiseplanlegger

Namsos

Sted

Namsos by ble grunnlagt i 1845 fordi folk i Namdalen trengte et ladested.

Tidligere måtte folk dra helt til Trondheim for å drive handel, men Bråholmen ved osen av elva Namsen lå gunstig til for et ladested. I dag er Bråholmen sentrum i Namsos som er kommunens administrasjonssenter.På slutten av 1800-tallet og langt inn i 1900-tallet var sagbruksindustrien og skogen den viktigste næringen i byen. Helt på begynnelsen av 1900-tallet var det 11 sagbruk i Namsos, og mer enn 50 % av de yrkesaktive arbeidet enten på sagbruket eller i skogen. Det har vært tre store bybranner, som alle har utslettet byen totalt. Tredje gang var på Hitlers fødselsdag 20. april 1940. Tyske bombefly bombet byen i to dager, og hele Namsos sentrum lå igjen som en eneste stor rykende ruinhaug. Innbyggerne i Namsos viste igjen at «det skal mer til enn ei kule til for en trønder». Oppbyggingen startet umiddelbart, og etter at krigen var over, skjøt gjenreisningen fart for alvor. Senere er byen utviklet til trebyen og kulturbyen og framstår i dag som en moderne småby med handel som den største og viktigste næringen. Namsos er i dag handelsby nr. 1 i Trøndelag. Byen har fortsatt treindustri med et av nordens største og mest moderne sagbruk, Moelven Van Severen. Annen viktig industri er Nexan’s kabelfabrikk som produserer alle typer kabler til hele verden. Statskogs hovedkontor ligger i Namsos, og Vikan AkvaVet er et internasjonalt forskningslaboratorium på fiskesykdommer. Sykehuset Namsos er Namdalens viktigste institusjon og kommunens største arbeidsplass. Utdanningstilbudet i Namsos omfatter videregående skole og Høgskolen i Nord-Trøndelag med utdanningstilbud innen helsefag, farmasi og vernepleie. Byen er mest kjent som kulturbyen og Trønderrockens vogge og har fostret mange kjente og kjære artister som Åge Aleksandersen, Terje Tysland, Stein Ingebrigtsen, Chand Torsvik og DDE. I sentrum finner man Namdalmuseet som er fylkesmuseum for feltene fjell, skog og elv. Det er et friluftsmuseum med14 bygninger og 7500 gjenstander, fem bevarte Namdals-fembøringer og sykehusmuseum. Namsos Kulturhus har både bibliotek og Nord-Trøndelag Fylkesgalleri med skiftende salgsutstillinger, kunstbutikk og en fast utstilling med bl.a. Inger Sitter. I skulpturpark står bl.a. S.T. Kleppans tjærebredde skulpturer av «Tømmerhuggeren», «Fløteren», «Kokka» og «Sagbruksarbeide-ren». Namsos Lysstøperi har utstilling og utsalg og holder til i særegne lokaler i en lokomotivstall fra ca 1930. Fredriksberg Bunkeranlegg ligger ved foten av byfjellet og har kanon- og geværstillinger fra 2. verdenskrig. Deler av dette anlegget inngår som Namsos kommunes bidrag til kulturprosjektet «Fotefar mot Nord». Statuen av Åge Aleksandersen står ved festplassen i Namsos sentrum.

Kontaktinformasjon

Adresse 7800 Namsos
Geokoordinat (WGS 84) 64.4679741, 11.4981471