NAF Reiseplanlegger

Namsbrua

Sted

Namsbrua er en buebru i betong fra 1912.

Namsbrua eller Gamle Namsen bru, ble bygget i1912-22 og erstattet fergeforbindelsen over Namsen som hadde vært i drift fra ca. 1720. Det var en utfordrende oppgave å bygge bru over den store Namsen. Byggingen tok da også 10 år. Betongbrua er på 219 meter med det lengste av i alt 4 spenn på 52 m. Etter at Høyknesbrua kom i 1978, har Namsbrua vært gang- og sykkelvei. 

Kontaktinformasjon

Adresse 7820 Namsos
Geokoordinat (WGS 84) 64.4647377, 11.5457986