NAF Reiseplanlegger

Møsvatn

Sted
Per Roger Lauritzen

Møsvatn er Telemarks største innsjø, og den ellevte største i Norge.

Møsvatn, er ca 78 km2 og ca. 40 km lang. Reguleringshøyden er 18,5 m, og magasinet forsyner i alt 11 kraftstasjoner. Det går sommerrute fra Møsvassdammen med «Fjellvåken» til Mogen Turisthytte, et viktig startsted for T-merkede ruter på Hardangervidda. Det er bosetning flere steder ved innsjøen. Bare i et par andre bygder i Norge drives jordbruk så høyt over havet som her. Arkeologene antar at jernvinner var i gang her før vikingtid og fram til svartedauden. Jern ble hentet fra myrene i ca. 800 år. Så godt som hele innsjøen ligger i Vinje kommune, mens ca. 5,5 km² av Sundet, som går mot Skinnarbu og Møsvassdammen, hvor rutebåten går fra, ligger i Tinn kommune.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.7875531, 8.00077599999997