NAF Reiseplanlegger

Mostadmark Jernverk

Sted

På friluftsmuseet Mostadmark Jernverk står ruinene etter landets eldste masovn.

Jernverket var i drift fra 1657 til 1872 og er regnet som et av de mest bevaringsverdige i Norge. Nå driver et lokalt historielag friluftsmuseum her og holder åpent søndager i juli og august. I den gamle kontorbygningen, «Contoiret», er det utstilt redskap og verktøy fra ulike driftsperioder. I den restaurerte smia demonstreres smedhåndverk. Mostadmark Jernverk ligger i et turområde med gode stier, ved utløpet fra Foldsjøen (FV963). Her står også Mostadmark kapell fra 1986.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 63.3315519, 10.8082377000001