NAF Reiseplanlegger

Mosjøen

Sted
Per Roger Lauritzen

Mosjøen er Helgelands eldste by.

Mosjøens nyere historie starter med at lokale bønder etablerte sine sjøboder på den flate sandmoen innerst i Vefsnfjorden. Etter hvert utviklet det seg et handelssted, og i 1866 startet et engelsk selskap sagbruk her. Dette satte fart i byutviklingen, og Mosjøen ble ladested i 1875, egen bykommune året etter. Mosjøen utviklet seg videre som industristed, men ble i 1964 sammenslått med Drevja, Elsfjord og Vefsn kommuner til Vefsn herredskommune. Mosjøen er i dag et typisk industri- og servicesenter, og med aluminiumsverket Alcoa Mosjøen som største bedrift med ca. 400 ansatte. Bortsett fra noen mellomstore bedrifter kjennetegnes bedriftsstrukturen av mindre bedrifter i de fleste bransjer. I eller nær byen ligger både folkehøyskoler, videregående skoler, landbruksskole, spesialpedagogisk senter, idrettspark og skisenter. Nordlandsbanen går gjennom Mosjøen, og Mosjøen Lufthavn, Kjærstad, er på Widerøes rutenett.

Kontaktinformasjon

Adresse 8656 Mosjøen
Geokoordinat (WGS 84) 65.837772, 13.1955203