NAF Reiseplanlegger

Mørkgonga

Sted

Det trolske gjelet Mørkgonga må forseres med hjelp av stålwire.

Mørkgonga ligger høyst over Steinfjorden – som er en markert sprekk i lavaplaten som dekker Krokskogen, dannet ved at smeltemasse fra dypet størknet i overflaten. Denne bergarten er så siden erodert bort fordi den var mindre motstandsdyktig enn fjellet rundt, og resultatet er et gjel med loddrette vegger. Fra Elvika ved FV156 langs østsiden av Steinsfjorden går det vei og etter hvert bratt sti opp til Mørkgonga og videre til utsiktspunktet Gyrihaugen (683 moh).

I området finnes mye edelløvskog og spesiell klippevegetasjon, med både sjeldne og plantegeografisk interessante arter. Mørkgonga naturreservat ble etablert i 2001 og dekker et areal på ca. 1539 dekar. Reservatet er delt mellom Hole og Ringerike, men den største delen ligger i Ringerike kommune. Det går flere merkede stier i eller inntil verneområdet. En blåmerket sti går langs hele østsiden av reservatet fra Migartjern i Ringerike til Retthella i Hole kommune.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.0783629, 10.3385655