NAF Reiseplanlegger

Mongstad

Sted
Per Roger Lauritzen

Navnet Mongstad har fått en egen klang etter budsjettoverskridelser og «månelanding».

Historien på Mongstad går tilbake til 1975. Da ble Statoils raffineri, bygd for å foredle oljen til drivstoff, satt i drift her. Flytende gass går til Statoils petrokjemiske anlegg i Antwerpen og koks til aluminiumindustri, bl.a. i Norge. I tillegg til raffineriet har Mongstad en råoljeterminal som kan lagre 1,3 mill. m3 til eksport, ubehandlet. Statoil har eget utviklingssenter og tester produkter og råstoffer. Oljen tas inn fra Gullfaks og Statfjord med tankskip, altså ikke rørledning her. Sør for Statoil ligger Norsk Hydros forsyningsbase for Osebergfeltet, der Troll B-oljen kommer via rørledning. Øvrig olje føres til Sture-terminalen i Øygarden i ledning fra feltet, for å skipes fra terminalen der. På Mongstad finnes også forsyningsbasen Mongstadbase, Dong Energys gasskraftverk og European CO2 Technology Centre Mongstad (TCM). Et fullskala CSS-anlegg for fangst og lagring av CO2 var planlagt med betegnelsen «månelanding» fra daværende statsminister Jens Stoltenberg.

Kontaktinformasjon

Adresse 5954 Mongstad
Geokoordinat (WGS 84) 60.8003436, 5.01916779999999