NAF Reiseplanlegger

Moelv

Sted

Moelv er et tradisjonsrikt industristed med møller, brenneri og sagbruk.

Moelv var opprinnelig Kveinndal’n med ti møller og to sagbruk, senere bl.a. Strand Brænderi fra 1843 og Moelven Brug fra 1899. Moelven Industrier er i dag et moderne internasjonalt industrikonsern innen trelast og limtre. Tettstedet har også mekanisk industri. Både E6 og Dovrebanen går gjennom Moelv, førstnevnte over Mjøsbrua, sistnevnte langs Mjøsas østside. Her går også FV213 (gamle E6) via Brøttum til Lillehammer.

Tolvsteinsringen på Smestadsletta like nord for Moelv er antakelig fra jernalderen, på et gammelt kultsted. Ved Mjøssenteret finnes sju gravrøyser fra jernalderen, og ved Moelven brygge ligger en forsteinet morene i et kommunalt friområde med badeplasser langs Mjøsa. Moelv har anløp av hjuldamperen «Skibladner» og småbåthavn med gjestebrygge. Like ved ligger Spritbua, et restaurert pakkhus som var Strand Brænderis spritlager fra 1880.

Kontaktinformasjon

Adresse 2390 Moelv
Geokoordinat (WGS 84) 60.9372537, 10.6955319