NAF Reiseplanlegger

Modalstunnelen

Sted

3451 meter lange Modalstunnelen skaper en viktig forbindelse mellom kyst og innland.

Da tunnelen åpnet i 1976, fikk Modalen og Eksingedalen forbindelse – og dermed også kysten i Nord-Hordaland og området mellom Bergen og Voss. I dag utgjør FV569 (med tunnelen) koplingen mellom E16 (ved Dalseid) og E39 (ved Romarheim). Kommunegrensen mellom Vaksdal og Modalen kommuner går inne i tunnelen.

Kontaktinformasjon

Adresse 5728 Eidslandet
Geokoordinat (WGS 84) 60.7997999, 5.83689860000004