NAF Reiseplanlegger

Mo kyrkje

Sted
Per Roger Lauritzen

Renessansealtertavlen i Mo kyrkje er blitt endret av flere kjente kunstnere.

Mo kyrkje er en langkirke i tre fra 1839, i Linstow-stil, men deler av inventaret er eldre. Et krusifiks er fra begynnelsen av 1500-tallet, og den opprinnelige altertavlen fra renessansen. Her har Henrik Sørensen siden malt midtfeltene, Harald Kihle ytterfeltene og Finn Kraft evangeliesymbolene. Innenfor kirkegårdsmuren ligger et gravsted over Torbjørg Ripilen, som var en hovedkilde for folkeminnesamleren Moltke Moe – med blant annet Draumkvedet.

Kontaktinformasjon

Adresse Modalen, 3880 Dalen
Geokoordinat (WGS 84) 59.4788357, 7.84630679999998