NAF Reiseplanlegger

Mo kirkeruin

Sted

Mo kirkeruin er restene etter Norges antagelig minste middelalderkirke.

Kirkeruinen på vestsiden av Slidrefjorden gjennomgikk en omfattende restaurering fram til 2013. Den lille kirken er bygd ca. 1200, og den forfalt i senmiddelalderen. På 1970-tallet ble den gravd fram og delvis gjenoppbygd, og den er nå vigslet for gudstjeneste i friluft. Riksantikvaren og Vestre Slidre kommune har samarbeidet om den siste restaureringen.

Ved kirken er det funnet 83 mynter som er datert fra slutten av 1100-tallet til ca. 1500. På nordsiden av kirken er det funnet en grav med fem kvinnelik, trolig en massegrav fra Svartedauen. Mo kirkeruin ligger nesten nede ved Slidrefjorden, nedenfor FV261.

Kontaktinformasjon

Adresse 2960 Røn
Geokoordinat (WGS 84) 61.0638754, 9.00345270000003