NAF Reiseplanlegger

Mo kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Mo kirke er en langkirke i tre fra 1883.

Mo kirke har en altertavle fra tidlig på 1600-tallet, og det har stått to kirker på denne plassen tidligere. Den første, en liten stavkirke ble sannsynligvis bygget på slutten av 1100-tallet. Den andre ble bygget i 1593, og var en liten, tjærebredd trekirke og bl stående frem til dagens kirke ble bygget.

Kontaktinformasjon

Adresse 5729 Modalen
Geokoordinat (WGS 84) 60.815244, 5.80309839999995