NAF Reiseplanlegger

Mo gård

Sted
Per Roger Lauritzen

Mo gård er dikterpresten og eventyrsamleren Jørgen Moes ættegård.

På gården står en bauta over Jørgen Moe (1813–1882), som var født og vokste opp her. Beathes dukkestue fra boken «I brønnen og i tjærnet» er i dag plassert på tunet, og i nærheten står Hans Grenaders stue. Hovedbygningen på Mo gård er fra 1805, den røde «bestemorbygningen» fra 1500-tallet. Gården bebos i dag av Jørgen Moes etterkommere, som satser på korn, storfe og gårdsturisme. «Tjærnet» ligger nord for gården, med opparbeidet natursti.

Kontaktinformasjon

Adresse Jørgen Moes vei 115, 3512 Hønefoss
Geokoordinat (WGS 84) 60.1096114, 10.2691268