NAF Reiseplanlegger

Mjøssamlingene

Sted

Mjøssamlingene er noe så sjeldent som et museum for skipsfarten i innlandet.

Mjøssamlingene på Minne ligger der «Skibladner» tidligere hadde sin opplagsplass, nesten under jernbanebrua. Her finnes både fartøyer og hus, verksted og slipp fra 1840-årene, gjenstander og bilder. Alt dokumenterer skipsfarten på Mjøsa. Det tilbys også omvisning – med fargerike historier fra den gang Mjøsa var en hovedtranportvei for mennesker, gods og tømmer. Uteanlegget kan også besøkes utenom åpningstidene. Mjøssamlingene på Minne har sommeråpent. Til samlingene høres også Thorstadbua på Lillehammer.

Kontaktinformasjon

Adresse Minnestranda, 2092 Munnesund
Geokoordinat (WGS 84) 60.3947174, 11.2187581000001