NAF Reiseplanlegger

Mjøsa

Sted
Per Roger Lauritzen

Mer enn 10 mil lange Mjøsa er landets klart største innsjø.

Rundt den 365 km2 store innsjøen ligger tre byer: Lillehammer i nordenden og Hamar og Gjøvik på hver sin side omtrent midtveis, der innsjøen også er bredest. Mjøsa er offisielt Europas fjerde dypeste, med 453 meter, men fiskere skal ha målt større dyp. Innsjøen har over 20 fiskearter, med ørret, sik og lågåsild som de viktigst.

Mjøsa ligger i en gammel dal, muligens i en geologisk svakhetssone. Dalen er utgravd av isen gjennom flere istider til en fjordsjø med terskel ved Minnesund. Hovedtilløpet er Gudbrandsdalslågen, mens avløpet Vorma ved Minnesund knytter Mjøsa sammen med Glomma. Innsjøen er regulert, og høyden over havet er normalt mellom 123,2 og 119,6 meter. I flomtider kan vannstanden stige betydelig.

Kontaktinformasjon

Adresse 2315 Hamar
Geokoordinat (WGS 84) 60.7888885, 11.0712808000001