NAF Reiseplanlegger

Mjøndalen

Sted
Per Roger Lauritzen

Mjøndalen er senter i landets største orkidékommune.

Nedre Eiker kommune deles av Drammenselva, med de største tettstedene Mjøndalen og Krokstadelva på hver sin side. E134 går langs sørsiden av elva, der kommunesenteret ligger, mens FV283 følger nordsiden. Treforedling dominerte lenge industrien, nå er Trelleborg Offshore Norway, som tidligere laget gummistøvler, størst. Nærheten til Drammen gir også mye jobbpendling dit.

Den kalkholdige berggrunnen i Nedre Eiker gir godt grunnlag for jordbruk, og det er registrert 24 orkidéarter i kommunen – flest i landet. Bremsåsen sør for Mjøndalen har størst tetthet. NB! 11 av kommunens 24 orkidéarter er fredet, så en god regel er å plukke andre markblomster.

Herman Wildenvey vokste opp på Portåsen i lia sørvest for Mjøndalen, og i parken i sentrum står en statue av ham, laget av Ørnulf Bast. Mjøndalen gamle bru ble åpnet for bruk i 1912 og fikk ny kunstbelysning ved 100-årsjubileet i 2012, «Lyspuls» av arkitektfirmaet Snøhetta. Nedre Eiker kirke, på nordsiden av elva ved den nye brua, er en langkirke i tre fra 1860 med alterbilde av Chr. Brun.

Kontaktinformasjon

Adresse 3050 Mjøndalen
Geokoordinat (WGS 84) 59.7520196, 10.0258653999999