NAF Reiseplanlegger

Minnesund

Sted
Per Roger Lauritzen

Tre bruer går over Minnesund, der Vorma renner ut av Mjøsa.

Minnesund har navnet sitt av «minne», norrønt «minni», munning. Jernbanebrua er 362 meter lang og ble bygd i 1879. Gamle Minnesundbrua, en 598 meter lang veibru (FV177), ble bygd i 1959. Nye Minnesundbrua, en 532 m veibru (E6), ble bygd i forbindelse med Lillehammer-OL i 1994. Fra E6 tar RV 33 av nordover til Gjøvik og RV177 sørover på østsiden av Vorma til Vormsund. Fuglelivet i Vorma mellom Minnesund og Nes er fredet. 100–300 sangsvaner overvintrer her. Også i Jøndalsåa er det fuglefredning. På Minnesund ligger Minne industriområde, med variert småindustri. Rett vest for tettstedet ligger Stensby sykehus. 

Kontaktinformasjon

Adresse 2092 Minnesund
Geokoordinat (WGS 84) 60.3947174, 11.2187581000001