NAF Reiseplanlegger

Meskelv

Sted

Meskelv byr blant annet på en naturlig steinbru.

Álddajohkka er det samiske navnet som kommer av fjellet Álda, et hellig fjell nordøst for elvemunningen, og johkka=elv. Det norske navnet Meskelv er avledet av det samiske navnet Mieskevuonna, som benevner fjordarmen inn mot Varangerbotn (mieska=råtten). Oppe i dalen ses spesielle bergformasjoner med foldinger av sedimentbergarter og en naturlig steinbru over elven. Varjjat Ferie & Fritid.

Kontaktinformasjon

Adresse 9840 Varangerbotn
Geokoordinat (WGS 84) 70.1794773, 28.6635312