NAF Reiseplanlegger

Melhus

Sted

Melhus er senter i Sør-Trøndelags største jordbrukskommune.

Melhus kommune er også blant fylkets største på skogbruk, og de to primærnæringene har gitt grunnlag for både næringsmiddel- og trevareindustri. Verkstedindustrien står også sterkt, men ca. halvparten av den arbeidsføre befolkningen jobbpendler til nærliggende Trondheim. Melhus er rik på historie, spesielt fra Snorres tid. Einar Tambarskjelves ættegård, Gimsan, ligger på vestsiden av elva Gaula, som renner gjennom kommunen fra sør til nord. En bauta over Tambarskjelvene står nær gården. Tidligere statsminister Per Borten (1913–2005) var fra Flå og hedres med en byste i Melhus. I kommunesenteret står også en minnestein over prest og ordfører Niels N. Dahl (1806–1854) som gjorde en stor innsats for lokalsamfunnet.

Kontaktinformasjon

Adresse 7224 Melhus
Geokoordinat (WGS 84) 63.2836142, 10.2811529000001