NAF Reiseplanlegger

Maursund gård

Sted

Det flotte toetasjes våningshuset på Maursund gård er den eneste bygningen som er igjen fra storhetstiden på handelsstedet Maursund på øya Kågen. 

Omkring år 1900 var mange av bygningene borte. Da 2. verdenskrig startet i 1940  sto det store våningshuset, fjøs, låve, stornaust, brygge, ekspedisjon og kai. Alt unntatt våningshuset ble brent i 1944. Maursund gård drives i dag som museum og har åpent med omvisninger om sommeren.  Handelsstedet hadde sin storhetstid i siste del av 1700-tallet og på 1800-tallet.  Jektefart var en viktig del av handelsvirksomheten i Nord-Norge fra slutten av middelalderen og fram til tidlig 1900-tall. Seilasen mellom Bergen og Troms tok gjerne fra tre til fire uker. Fra Maursund gård, som hadde egne jekter, ble det sendt varer med store verdier til Bergen. Tørrfisk var den viktigste varen, men også tran, skinn, pels, reinsdyrkjøtt og horn hadde stor verdi. Sent på høsten kom jektene tilbake til Nord-Troms med produkter som korn, mel og brennevin.

Kontaktinformasjon

Adresse Maursund, 9180 Skjervøy
Geokoordinat (WGS 84) 69.9295182, 20.8736025000001